Vi ønsker å tilby deg muligheten til å forebygge og oppdage sykdommer og plager på et tidlig tidspunkt.
Skanningen er for kvinner og menn i alle aldre.
Ingen fysisk kontakt eller stråling under undersøkelsen.

I en full body scanning vil man få informasjon om tilstander som og i eksempelvis
– Auto immune sykdommer (fibromyalgi, diabetes m. m)
– Bihulebetennelse
– Brystsykdommer (brystkreft ,hjerteforkalkninger, blodpropper)
– Bukhulen (alle organer)
– Muskelskader
– Matintoleranse
– Leddgikt
– Lymfesystemet
– Hodepine/ Nakke og ryggproblemer
– Nervesystemet
– Nyre / Lever og galleforstyrrelser
– Smertesykdommer
– Stoffskifteforstyrrelser/ Skjoldbruskkjertel
– Tannrotbetennelser.

Undersøkelsen tar ca. 45 min og inkluderer en klientrapport fra legen. Bildene analyseres i USA. Med en enkel skanning innhentes mye informasjon om hele kroppen. Denne informasjonen gjør det mulig å forebygge sykdommer og skader på et tidlig tidspunkt. Skanningen utføres med et infrarødt kamera og er uten fysisk kontakt eller noen form for stråling.

Susanne Lodahl er sertifisert medisinsk termograf i Body & Breastcare. Hun kommer ti Vivo klinikken fra Danmark for å kunne tilby deg en full kroppsanalyse med medisinsk termograf. Mange i Norge reiser til Body & Breastcare i København en gang per år for å gjøre denne forebyggende undersøkelsen. Nå kan du gjøre den hos Vivo klinikken.

Informasjon om undersøkelsen:
Under scanningen brukes et medisinsk infrarødt kamera som er utviklet for å måle hudens overflatetemperatur. Hudens temperatur viser om det skjer forandringer i det underliggende vevet. Ved økt blodgjennomstrømning vil kroppstemperaturen stige, og omvendt ved nedsatt temperatur vil den synke. Det dannes et bestemt mønster som er individuelt for den enkelte. Disse mønstrene vises i en termografisk bildeserie

Bildeserien sendes til USA (American College of Clinical Thermology) for tolkning av Thermologer med lang erfaring innen dette. Din analyse vil være klar 2 dager etter undersøkelsen. Du vil få den tilsendt på e-post Susanne tar en gjennomgang av resultatene ved en telefonsamtale. Ved funn som krever videre undersøkelse/ behandling vil Susanne Lodahl gi deg videre anbefalinger. Vår lege ved Vivo klinikken er også tilgjengelig for deg.

Omfattende forskning foretatt av blant annet Johns Hopkins University Medical School har vist at variasjon i kroppstemperatur kan brukes til å tidlig påvise sykdommer og skader i kroppen. Over 30 års klinisk bruk og mer enn 800 undersøkelser i den medisinske litteratur har vist at medisinsk termografi er en sikker og effektiv måte å undersøke kroppen på. Medisinsk termografi er en fysiologisk scanning og ikke en anatomisk scanning som vi kjenner fra mammografi og ultralyd. Derfor kan ikke disse undersøkelsene sammenlignes.

Full kroppsskanning kr 3950,-
Oppfølging kun brystscanning kr 1500,-